1390,04,14 @ 20:10

سه گانی های تازه(4)

دوستان سلام.

اعیاد شعبانیه رو به حضور همه ی شما شادباش می گم.


لطفا نوشته های بنده رو از نقد منتقدانه ی خودتون بی نصیب نگذارین.


(1)

سیمین بر و رو

می خواهمت رود!

مثل ویار زن به لیمو


(2)

قلبم

برّه ای نا آرام

می کُنیش آیا رام؟


(3)

بر نام من مپیچ

مجعول و منگ و گیج

مردی به نام هیچ


(4)

این چه عادتی ست؟

هرچه که بزرگ تر شدیم،

گرگ تر شدیم!


(5)

زنی در شعله می رقصید و می گفت:

"پس از من باز باران خواهد آمد؟"

چه مرگی(انتحاری) بد!


(6)

چرا بر علف ها سلامی نکردم؟

چه سردم!

من از جنس پاییز دردم!


BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li