1390,05,01 @ 00:47

سه گانی های جدید(5)

سلام دوستان!

اول از هر چیز امیدوارم نظرات بنده رو در باره ی اشعارزیبایتان به دل نگیرید و مطمئن باشید که این گونه تبادل نظرها به رویش این نهال نوپا کمک های شایانی خواهد نمود.

دوم:حتما نوشته های عجول من رو از نقد منتقدانه ی خودتون بی نصیب نذارین .

سوم :این سه گانی ها در یک شب مهتابی گرم جنوب سروده شده اند.پس تعجب نکنید اگر در آن ها به کرّات از ماه و شب نام برده می شود .


1)

ماه پشت برگ نخل

پنجه پنجه می شود

ماه من شکنجه می شود


2)

در شکوه قرص ماه

گرگ ها چه عاشقانه بی قرار

در میان زوزه ها قرار یک فرار


3)

زیر تیغ ماه

عنکبوت خسته ای

له شد و نگفت آه.


4)

ماه کامل است

با وجود چشم شور گَز*

سحر باطل است


5)

زیر نور ماه

بوف خسته ای پرید

کور بود و زنجره نمی چرید


6)

ماه بر درخت سیب

می چکد عجیب

روح من چه بی نصیب


7)

ماه خسته است

بی رمق

روی شانه ی شفق نشسته است


8)

برق رفته بود و زیر نور ماه

دختری که ناشیانه می نوشت:

"عاشقان به هم نمی رسند ،آه!"


9)

شب،سکوت سرمه ای

لیز می خورد درون استکان

داشت فال قهوه می گرفت گربه ای


10)

زیر نور ماه

مثل برّه ی چرا

بی اراده می زنم به راه!

------------------------------------------------

*گَز :درختی ست گرمسیری که برگ های سوزن شکل و شور مزه ای دارد.حال مقایسه کنید: سوزن و ماه و شور چشمی و ارتباط اونها با سِحر.

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li