1390,12,02 @ 11:56

یک ترانه

سلام دوستان.

این بار قصد دارم یکی از ترانه هام رو منتشر کنم. بازم چشم به راه نقد های منتقدانه ی شما می مانم. در ضمن معذرت خواهی ام برای دیر رسیدن ها دیگه عادی شده. معذرت می خوام.


خیلی وقتا که دلم تنگ نگاه تو میشه

یا دلم تنگ سر زلف سیاه تو میشهمیرم و یه گوشه ای هق هقم و داد می زنم

توی هق هق صدام اسمتو فریاد می زنم


اسم تو نجابت چشمه ی کوه یخیه

اگه باز نبینمت دست و دلم برزخیهاین دل برزخیم و بردار و با خودت ببر

بذارش یه جای امنی شبی که می ری سفر بذارش تو بقچه ی خاطره های کودکیت

یا هواش کن مثه روزای خوش بادکنکیت


***

من اگه جای تو باشم ،دلم و بر می دارم

می برم یه جای دوری تک و تنهاش می ذارم


می برم یه جایی تا یک شبی ققنوسی بشه

بسوزه،شعله بشه،رو دستا فانوسی بشه...

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li