1391,02,31 @ 11:20

کاروان سه گانی ۱۰

سلام دوستان 

بالاخره یک بار هم که شده سر وقت آمدم که از این بابت کلی خوشحالم.

نقد  سه گانی ها را فراموش نکنید...


1)

بیدار شو بهار

از شاخه های خواب

می روید آفتاب

*

2)

شب بدون ماه

خواب ها ،سفید

سایه ها ،سیاه


3)

شب،سکوت

انتحار

عنکبوت


4)

از نگاه عندلیب ها

سیب ها ستاره اند

ماه پاره اند
/font/p
BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li