1391,04,15 @ 18:03

میلاد گل نرگس

میلاد نور بر همگان شاد باش باد.

این غزل رو سال ها پیش برا تولد حضرت صاحب گفته بودم. دیشب اون رو در مجلسی خوندم. بد نیست شما هم قسمتی از این غزل رو بخونید. 


*

ای سوار سبز پوش سال های انتظار

می رسی آیا به گرد یال های انتظار؟


خواب می دیدم پرنده وار می آیی ز شرق

بام اشراق تو  و ای بال های انتظار


شعرهای حافظ شیراز هم کاری نکرد

باز هم چشم من و  این فال های انتظار


ای سوار سبز پوش سال های انتظار

کی به پایان می رسد جنجال های انتظار؟

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li