1392,08,21 @ 09:32

فصل شهادت

سلام یاران صمیمی

ایام عزا داری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین ع تسلیت باد.

عزا داری هاتان قبول!

***

سه گانی این پست رو به نابخردی و نادانی اهل کوفه اختصاص دادم.  شاید اگر کوفیان  و نابخردان در آن روزگاران امام را یاری می کردند،کار به این روزها و این جاها نمی کشید. 

***

نفرین به صدایتان به خاموشی تان!

این گونه حسین ع  ماند در باورتان؟

نفرین به تمامی فراموشی تان!


BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li