1390,05,16 @ 00:11

سه گانی (۶)

سلام دوستان و همراهان عزیز !

آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پر فیض.   

* سه گانی 

۱) 

ظهر تابستان است 

سایه کوتاه آنی 

 چرت ها طولانی 

 

۲) 

دشت های سوت و کور 

آهوان انتظار 

برکه خالی از غرور 

 

۳) 

چشممان در چشم هم افتاد* 

در عرق ریزان نخلستان 

زندگی یعنی همین الان  

 

*چندی پیش یکی از دوستان کتاب «پیام زرتشت» که توسط سر کار خانم «اکرم بهرامی»گردآوری شده است  را به من هدیه داد. چند صفحه ای را تورق زدم و به طرز سه گانی نوشته های زیر را  در گوشه ای از این کتاب یادداشت کردم.هر چند خود به سه گانی بودن این نوشته ها شک دارم.  تلاشم این بود تا از واژگان ایرانی  در سرایش ؛بهره ی بیشتری ببرم.  برای مقایسه ی نوشته ی بنده با متن کتاب ؛اصل متن را نیز می آورم.حال تا چه در نظر افتد...   

الف) 

«در ننیجه ی کردار نیک است که این جهان می بالد و پرورش می یابد. خداوند این زمین را آفریده که در اثر کار و کوشش ما بپرورد با ایمان شادی و نیک بختی پدید آورد.»    ص۸ 

 

        اهورایی که هستی بر زمین داد 

   برای شادی اش فرمانی آورد 

   جهان از گفت و کرد نیک پرورد 

ب) 

«کار با بد باوران از ارج شخص می کاهد.اینان ضد راستی و خشمگینانی هستند که خود محکومند.»                      ص۱۴   

                              کار با بد باوران بی دانشی ست 

                              خشمگینانی که صادق نیستند 

                              شخصیت کاه اند اینان؛چیستند؟ 

ج) 

«از اندیشه های غم گستر بگریز .مرگ اندیش و بد بین مباش . خندان و گشاده رو باش.»                             ص۳۸   

                                  باید از اندیشه ی غم گر گریخت 

                           مرگ اندیشی و بد بین بودنی را خاک کرد 

                           چهره را با سحر خنده چاک کرد 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*اقتراحی است از سر کار خانم پاییز رحیمی

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li